Meist

borderSelts on asutatud 2010. aastal Tartumaa Jõuluvanade Ühenduse nime all.  Aastal 2013 muutsime nime Lõuna-Eesti Jõuluvanade Ühenduseks, sest liikmeskond kasvas ja laienes regionaalselt Tartumaalt kaugemale. Tänaseks on liikmeskond suurenenud veelgi ja 2018. aastal valis üldkogu ühenduse uueks nimeks Eesti Jõuluvanade Selts.

Seltsi eesmärgid ja põhitegevus on suunatud Eesti jõuluvanade ühendamisele ühtsesse organisatsiooni, mille läbi tõsta Jõuluvana teenuse kvaliteeti ja tagada jõuludega seotud sündmuste kõrgetasemeline teenindamine. Seltsi läbi on võimalik ennast täiendada, koolitada, luua uusi tutvusi, leida koostööpartnereid, osaleda heategevuslikes projektides ja palju muud imelist korda saata.
Oleme seltskond hakkajaid jõuluvanasid ja-memmesid, kes väärtustavad jõulutraditsioone ning soovivad jõuluime kõige ilusamal viisil lasteni toimetada. Jõuluaegne töö on muutunud meile südamelähedaseks eluviisiks.

Tänaseks oleme teenäitajaks “Eesti Jõuluvana” natuuri leidmisel, loomisel ja populariseerimisel kogu Eestis ning mujal maailmas. Eesmärgid ja projektid, mille oleme varasemalt endale püstitanud, on tänaseks jätkusuutlikud ning toimivad.

1. Oleme läbi viinud uurimustöö, mille tulemusena omame ühtsemat ja selgemat vaadet senisest Jõuluvana pärimusest Eestis ja mujal maailmas. See on andnud meile aluse kaasaegsema  „Eesti Jõuluvana“ natuuri loomisele ja edasisele populariseerimisele.

2. Oleme loonud Jõuluvanadele suunatud koolitusprogrammi, mis hõlmab endas kõnekunsti, lavalist liikumist, avaliku esinemise õpet, näitlejameisterlikkust ja lastega suhtlemise psühholoogiat jpm.

3. Oleme seltsi siseselt määratlenud ja kokku leppinud Jõuluvana kutse-eetilised väärtused. Samuti on selgemalt sõnastatud standardid Jõuluvana kostüümile ja varustusele, et toetada lapse jätkusuutlikku usku jõuluimesse ning –pühadesse.

4. Omame head ülevaadet Jõuluvana kostüümi ja muu varustuse parimatest hankevõimalustest ning kasutusviisidest.

5. Oleme algatanud haridus-kultuurilistele ühendustele (sh. kultuurimajad, rahvamajad, huvikeskused) suunatud teavitustööd, et  lohaka ja ebatõese välimusega Jõuluvana ei toeta kestvat rahvapärimuse edasikandmist.  Peame täna oluliseks muuta ühiskonna arvamust, et  „pole tähtis, kes ja millises kostüümis Jõuluvana rollis on“. See on tähtis kõigi inimeste, aga eriti laste jaoks! Üha rohkem lapsevanemaid, pedagooge ning kultuuritöötajaid tunnetavad vajadust ja soovivad Jõuluvana kvaliteedi kasvu.

6. Oleme loonud kontaktid ja koostöövõrgustiku rahvusvaheliste Jõuluvanade organisatsioonide ning kogukondadega.

7. Oleme loonud kontaktid ja koostöövõimalused  heategevusprojektide ja –organisatsioonidega, keda rõõmuga igal aastal aitame.

8. Meie Seltsi jõuluvanad on oodatud külastama Eesti eri paikade kodusid, lasteasutusi ja suurimaid kaubanduskeskusi ning muid avalikke jõuluüritusi, mistõttu on see meile selge tagasiside, et meie Jõuluvanad on esinduslikud ja populaarsed. Läbi pakutava kvaliteedi saame olla kindlad, et ka järeltulevad põlved väärtustavad Jõuluvana, kui üht etaloni ja jõulutraditsiooni lahutamatut osa.

9. Oleme saanud valmis oma kodulehe, mis koondab seltsi Taatide-Memmede pilte ja tutvustusi. Lisaks saab läbi lehe soovitud jõuluvanaga otse ühendust võtta. Kui varem oli soovijatel keeruline leida läbipaistvat Jõuluvana teenust, siis täna on selline infobaas Eestis olemas.

10. Aastast 2000 toimub Eestis igal aastal  suursündmus „Ülemaaline Jõuluvanade Konverents“, mille korraldajatega oleme head koostööpartnerid ja aktiivsed konverentsil osalejad.

11. Selts asutas 2015. aastal ainulaadse jõuluvanade ansambli, üha rohkem armastatum. Vaata lisainfot siit 

12. Oleme loonud koostöös Tartu linnaga aastast 2016 maineürituse “Jõuluvanade Talimängud”.

13. Selts tunnustab silmapaistvamaid liikmeid igal aastal tiitliga „AASTA HABE“.

14. Kõikidele seltsi liikmetele on välja antud organisatsiooni kuulumist tõendav ID kaart ja saanisõiduluba. Organisatsiooni liikmetele väljastatakse kvaliteeti tunnustav ametimärk – orden.

border2