Meist

border

18.11.2018 korraldab selts jõuluvanadele-memmedele suunatud koolituse.
Sellel korral jätkame kahe populaarse teemaga:

1. LASTEPSÜHHOLOOGIA. Indiviidi-ja grupikäitumine, lapse hirmud ja vanuseline eripära, lapse sotsiaalne keskkond, impulsiivne-/hüperaktiivne laps, situatsioonipõhine grupiarutelu.
Koolitaja-lastepsühholoog Hailii Õllek.
2. LAVALINE MEISTERLIKKUS. Jõuluvana karakter, näitlejameisterlikkus, improvisatsiooni tehnika ja lavaline liikumine.
Koolitaja-lektor Margus Abel.

Koolituse maht on 6 tundi.
Lisainfo: 5559 9608 või kirjuta meile.


Selts on asutatud 2010. aastal Tartumaa Jõuluvanade Ühenduse nime all.  Aastal 2013 muutsime nime Lõuna-Eesti Jõuluvanade Ühenduseks, sest liikmeskond kasvas ja laienes regionaalselt Tartumaalt kaugemale. Tänaseks on liikmeskond suurenenud veelgi ja 2018. aasta varakevadel tegi üldkoosolek otsuse ja valiti ühenduse uueks nimeks Eesti Jõuluvanade Selts.

Seltsi eesmärgid ja põhitegevus on suunatud Eesti jõuluvanade ühendamisele ühtsesse organisatsiooni, mille läbi tõsta Jõuluvana teenuse kvaliteeti ja tagada jõuludega seotud sündmuste kõrgetasemeline teenindamine. Seltsi läbi on võimalik ennast täiendada, koolitada, luua uusi tutvusi, leida koostööpartnereid, osaleda heategevuslikes projektides ja palju imelist korda saata.
Oleme seltskond hakkajaid jõuluvanasid ja-memmesid, kes väärtustavad jõulutraditsioone, soovime neid hoida, väärtustada ja selle kõige ilusamal viisil lasteni toimetada. Jõuluaegne töö on muutunud meile südamelähedaseks eluviisiks.

Tänaseks oleme teenäitajaks “Eesti Jõuluvana” natuuri leidmisel, loomisel ja populariseerimisel kogu Eestis. Eesmärgid ja projektid, mille oleme varasemalt endale püstitanud, on tänaseks jätkusuutlikud ja toimivad.

1. Oleme läbi viinud uurimustöö, mille tulemusel omame ühtsemat ja selgemat vaadet senisest Jõuluvana pärimusest Eestis ja mujal maailmas. See on andnud meile aluse kaasaegsema  „Eesti Jõuluvana“ natuuri loomisele ja edasisele populariseerimisele.

2. Oleme loonud Jõuluvanadele suunatud koolitusprogrammi, mis hõlmab endas kõnekunsti, lavalist liikumist, avaliku esinemise õpet, näitlejameisterlikkust ja lastega suhtlemise psühholoogiat.

3. Oleme seltsi siseselt määratlenud ja kokku leppinud Jõuluvana kutse-eetilised väärtused. Samuti on selgemalt sõnastatud standardid Jõuluvana kostüümile ja varustusele, et kaotada laste hirmud ja muud koledad müüdid jõuluvanast ning toetada lapse jätkusuutlikku usku jõuluimesse ja –pühadesse.

4. Omame head ülevaadet Jõuluvana kostüümi ja muu varustuse parimatest hankevõimalustest.

5. Oleme algatanud kultuur-hariduslikele ühendustele (sh. kultuurimajad, rahvamajad, huvikeskused) suunatud teavitustööd, et  lohaka ja ebatõese välimusega Jõuluvana ei toeta kestvat rahvapärimust.  Peame täna oluliseks muuta ühiskonna arvamust, et  „pole tähtis, kes ja millises kostüümis Jõuluvana rolli mängib“. Laste jaoks on see väga tähtis! Õnneks on meeldiv tõdeda, et üha rohkem lapsevanemaid, pedagooge ning kultuuritöötajaid tunnetavad Jõuluvana kvaliteedi kasvu vajadust.

6. Oleme loonud kontaktid ja koostöövõrgustiku rahvusvaheliste Jõuluvanade organisatsioonidega.

7. Oleme loonud kontaktid ja koostöövõimalused  heategevusprojektide ja –organisatsioonidega, keda rõõmuga igal aastal aitame.

8. Meie ühenduse jõuluvanad osutavad teenust enamustes Tartu lasteasutustes ja suurimates kaubanduskeskustes ning osalevad Tartu linna maineüritustel,  mistõttu on see meile selge tagasiside, et ühenduse Jõuluvanad on esinduslikud ja populaarsed. Läbi kasvava kvaliteedi saame olla kindlad, et ka järeltulevad põlved väärtustavad Jõuluvana, kui üht jõulutraditsiooni lahutamatut osa.

9. Oleme saanud valmis oma kodulehe, mis koondab seltsi liikmete-Jõuluvanade pilte, tutvustusi ja saab läbi lehe soovitud jõuluvanaga otse ühendust võtta. Kui varem oli asutustel ja eraisikutel keeruline leida Jõuluvana teenust, mis oleks läbipaistev, siis täna on ühtne ning selge infobaas olemas.

10. Seltsi liikmed osalevad iga-aastasel  suursündmusel „Ülemaaline Jõuluvanade Konverents“. Konverentsi korraldab MTÜ Eestimaa Jõuluvanade Ühendus.

11. Selts asutas 2015. aastal jõuluvanade ansambli.

12. Selts tunnustab silmapaistvamaid liikmeid igal aastal tiitliga „AASTA HABE“.

13. Kõikidele seltsi liikmetele on välja antud isikut tõendav ID kaart ja saanisõiduluba.

border2