Heategevus

border

Seltsi jõuluvanadel on suur tahe igal aastal heategevusprojektides osaleda. Jõuluvanad annetavad oma honorarist osa heategevuseks ja julgustavad ka teisi häid inimesi abivajajaid aitama. Igal sügisel vaatame läbi laekunud taotlused, ettepanekud ja annetused ning korraldame uue kampaania. Jõuluvanad soovivad aidata lapsi, kellel on diagnoositud raske või haruldane haigus ja kelle ravi haigekassa kahjuks ei kata, mistõttu peavad kogu ravi eest maksma vanemad. Annetatud raha ei kanta vanemate kontole, seda kasutatakse arstiarvete tasumiseks. Kampaania lõpus annab üks meie jõuluvanadest tšeki vanematele üle. Seda hetke jagatakse kõigile fotode ja video kaudu. Raha ise kantakse fondi, mis korraldab lapse ravi. Meie kaudu annetades võite olla kindel, et raha jõuab abivajajani. Annetuste jaoks oleme loonud eriotstarbelise konto.

2020.aastal toetasime väikest Kasparit.

Kaspar on 2 aastane poiss, kellel on diagnoositud ekspressiivne kõnehäire. Verbaalse kõne puudumise tõttu on raskendatud lapse suhtlemine. Kaspar ei suuda väljendada enda soove ega mõtteid, mis põhjustab enesekontrolli kaotust ning käitumisraskusi.
Suhtlemisraskused mõjutavad lapse käitumist tugevalt ning seetõttu on raskendatud ka eakaaslastega kontakti- ning mängu loomine.
Kaspari koosmängu oskused ning üldised sotsiaalsed oskused on vähesed. Laps sõltub kõrvalabist nii söömisel, riietumisel kui ka hügieenitoimingutes. Kaspari toiduvalik on väga kitsas, kuna ta ei suuda toitu närida. Käelistes tegevustes on laps kohmakas. Kahe käe ja silma-käe koostöö oskused on eakohastest normidest madalamad.

Kaspar vajab regulaarset logopeedilist abi, et kujundada kõnebaas, eakohased suhtlemisoskused ning ennetada tõsisemate käitumisprobleemide teket.
Tegevusteraapia eesmärkideks on eakohaste eneseteeninduse ja käeliste oskuste õpetamine ning toiduvaliku laiendamine, et lapsel oleks lihtsam kohaneda tavalasteaia nõudmistega.
Kaspari arengu toetamine on perele väga suur väljakutse nii oskuste poolest kui ka rahaliselt
ning seetõttu otsustasid jõuluvanad teha Kaspari toetuseks toetuskampaania ja aidata katta Kaspari tegevusteraapia ning logopeedi kulud.
Aita Sinagi ning toeta väikest Kasparit! Täname kõiki lahkeid annetajaid!

Oma annetuse saad üle kanda:

Saaja: Eesti Jõuluvanade Selts MTÜ

Arvelduskonto: EE381010220283453228 SEB

Selgitus: Annetus


Aastal 2019 toetasime väikest Elisabethi. Toetuskampaania abil (20.dets.-10.jaan.) kogusime heade annetajatega üheskoos kokku 830 eurot. Aitäh kõigile toetajatele!


Imelist jõuluaega meie koostööpartneritele!

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

SA Minu Unistuste Päev

MTÜ Tartu Pereliit

MTÜ JCI Toomemäe

Tartu Onkoloogia Kliinik

Elistvere Loomapark

border2