Heategevus

borderEesti Jõuluvanade Seltsi jõuluvanad on võtnud enda südamele, et osaleda igal aastal heategevuslikes projektides. Jõuluvanad annetavad oma honoraridest osa heategevusse ja kutsuvad ka kõiki teisi häid inimesi abivajajaid toetama. Igal sügisel vaatame üle saabunud taotlused, ettepanekud ja annetused. 

Jõuluvanad soovivad toetada lapsi, kellel on diagnoositud raske- ja/või haruldane haigus, mille ravi Eesti haigekassa kahjuks ei rahasta ning ravikulud tuleb perekonnal ise tasuda. Toetussummat ei kanta perekonna arveldusarvele vaid toetuse summaga tasutakse lapse raviarved. Meie jõuluvana annab kampaania lõpus isiklikult perekonnale üle  kogutud annetuste tśeki, mida läbi videovahenduse ka teiega jagame. Kogutud toetussumma aga kantakse fondile, kes lapse raviarvete tasumist korraldab.

Sellel aastal (2019/2020) toetame väikest Elisabethi.

Elisabethil (sünniaasta 2017) on diagnoositud haruldane Jouberti sündroom. Tulenevalt diagnoosist on lapsele igapäevaselt vaja täiendavat tuge, hooldust ja järelvalvet. Samuti vajab laps võimalikult vara erinevaid teraapiaid, et tagada maksimaalne võimalik iseseisvus igapäevaelu põhitoimingute sooritamisel.

Lapse eakohased käelised tegevused vajavad suunamist ning juhendamist- tulenevalt madalast lihastoonusest on harjutuste sooritamine ning ettenäitamine terapeutide poolt iganädalaselt vajalik. Kordinatsiooni ning käe ja silma koostööd nõudvad tegevused on lapsele rasked, ent kohandatud tegevustega on võimalik kaasata laps aktiivselt tegutsema ka iseseisvalt. 

Põhidiagnoosist tulenevalt on lapse arengudünaamika jälgimine tegevusterapeudi, füsioterapeudi ja logopeedi poolt vajalik regulaarselt, et toetada Elisabethi arengut ning nõustada ja anda soovitusi lapsevanematele.

Aitame üheskoos luua jõuluimet väikesele Elisabethile!

Meie kaudu annetades võid olla kindel, et iga annetatud euro jõuab abivajajani. Selleks on seltsil eraldiseisev sihtotstarbeline annetuskonto.

Oma annetuse saad üle kanda:

Saaja: Eesti Jõuluvanade Selts MTÜ

Arvelduskonto: EE381010220283453228 SEB

Selgitus: ANNETUS

 

Imelist jõuluaega meie koostööpartneritele!

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

SA Minu Unistuste Päev

MTÜ Tartu Pereliit

MTÜ JCI Toomemäe

Tartu Onkoloogia Kliinik

Elistvere Loomapark

border2